Persoonlijk

Dankbaarheid

Waar een droom is, opent God de deuren ter verwezenlijking.

Deze pagina draag ik op aan:

Mama, Pieter Monsma, Wim Kappers, Richard Zweekhorst, Paul Kleijne, Patty Vermeer, Taco van der Mark, Ping Fang, Arthur de Jong.

Dankjewel vanuit de grond van mijn hart ♥

De eerste dag ChinHerbs Kruidengeneeskunde op de Total Health Academie. Wat voel ik me blij, gezegend en zo ontzettend dankbaar. Zonder jou was dit niet mogelijk geweest.

Daar zit ik dan, ‘s morgens midden in de klas, met zoveel lieve mensen om me heen. Later op de dag de hele middag buiten, in de kruidentuin, tussen de plantjes, wat is het hier heerlijk!

Gepassioneerde docenten, we worden besmet met het kruidenvirus. Eenmaal erbij betrokken, het bezig zijn met de kruiden; het grijpt me en zal me niet meer loslaten. Er is leven geblazen in mijn droom! Ik voel me zo blij!

Mijn blijdschap en diepe dankbaarheid wil ik delen met jou.

Dankjewel voor je steun,

Dankjewel voor je geloof in mijn droom,

Dankjewel voor je luisterend oor,

Dankjewel dat ik heb mogen ontvangen,

Dankjewel voor het duwtje in mijn rug dat ik op dat moment nodig had.

Ik heb al vele wegen bewandeld, maar dit keer kan ik zeggen dat ik een levende weg heb gevonden. Een weg met een missie. Een weg van heling en herstel.

Dankjewel!

Namens mijzelf en alle kruidenplantjes die je gaandeweg samen met mij gaat ontmoeten!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gratitude

Where there is a dream, God opens the doors for realization.

I dedicate this page to:

Mama, Pieter Monsma, Wim Kappers, Richard Zweekhorst, Paul Kleijne, Patty Vermeer, Taco van der Mark, Ping Fang, Arthur de Jong.

Thank you from the bottom of my heart ♥

The first day of ChinHerbs Herbal Medicine at the Total Health Academy. I feel so happy, blessed and incredibly grateful. This would not have been possible without you.

There I am, in the morning in the the classroom, with so many lovely people sitting around me. Later that day all afternoon outside, in the herb garden, among the plants, how delicious it is here!

Passionate teachers, we are infected with the herbal virus. Once involved, being busy with the herbs; it grabs me and will never let me go. My dream has come alive! I feel so happy!

I want to share my joy and deep gratitude with you.

Thank you for your support,

Thank you for your belief in my dream,

Thank you for your listening ear,

Thank you for receiving,

Thank you for the push in my back that I needed at the time.

I have already walked many paths, but this time I can say that I have found a living path. A road with a mission. A way of healing and recovery.

Thank you!

On behalf of myself and all the herb plants that you will meet with me along the way!

Dit vind je misschien ook leuk...